Hiển thị:

Mô hình thủy canh hồi lưu A001

Mô Tả : 180 X 200 x 60Hệ thống thủy canh hồi lưu hệ 4 mángTỷ suất thu hoạch: 3-4kg/ lần thu hoạchThiết kế phù hợp: Sân trước nhà, sân thượng kèm hệ thống ..

5.500.000 VNĐ / 0,00kg

Mô Hình Thủy Canh Hồi Lưu A002

Mô Tả : 75 X 200 x 120Hệ thống thủy canh hồi lưu hệ 4 máng ngangTỷ suất thu hoạch: 3-4kg/ lần thu hoạchThiết kế phù hợp: Sân trước nhà, sân thượng kèm hệ ..

5.000.000 VNĐ / 0,00kg

Mô Hình Thủy Canh Hồi Lưu A003

Mô Tả : 180 X 200 x 80Hệ thống thủy canh hồi lưu hệ 6 máng chữ ATỷ suất thu hoạch: 5-6kg/ lần thu hoạchThiết kế phù hợp: Sân trước nhà, sân thượng kèm hệ ..

5.500.000 VNĐ / 0,00kg

Mô hình thủy canh hồi lưu B004

THI CÔNG THỦY CANH TẠI NHÀ TẠI RAU3S Mô Tả : 200 X 200 x 20Hệ thống thủy canh hồi lưu hệ 4 mángTỷ suất thu hoạch: 3-4kg/ lần thu hoạchThiết kế phù hợp: Sân trướ..

4.500.000 VNĐ / 0,00kg

Mô Hình Thủy Canh Hồi Lưu B005

THI CÔNG THỦY CANH TẠI NHÀ _RAU3S Mô Tả : 900 X 200 x 20Hệ thống thủy canh hồi lưu hệ 4 mángTỷ suất thu hoạch: 5-6kg/ lần thu hoạchThiết kế phù hợp: Sân trước n..

8.000.000 VNĐ / 0,00kg

Hiển thị từ 1 đến 5 của 5 (1 Trang)